Zarząd

 Prezes Zarządu -  Hubert Szczepaniak

 Wiceprezes - Krystyna Lenarczyk

 Sekretarz - Adam Lemiesz

 Skarbnik -  Aleksandra Szczepaniak

 Członek Zarządu - Agnieszka Witkowska